Съд.  изпълнители
 
 
Продажби и обяви
 
 
Нашите услуги
 
 
Контакти
.

Имате въпрос ?

Попитайте

.
 
 
Информация за Вас
 
 
Портала  в  числа
.

Посещения досега

768 648

Средно месечно

61 327

Средно дневно

2 036

.
 

 

За SadebenIzpalnitel.com

Защо е необходим този портал ?

Професията на частните съдебни изпълнители е сравнително нова-създадена е през 2005 г. с Закона за частните съдебни изпълнители. A всяко начало е трудно.

И настоящия портал има за цел да улесни успешното осъществяване на тях- ната дейност ,ускоряване и подобряване на изпълнителния процес в Бълга- рия, като отговори на нуждите, както на частните съдебни изпълнители, така и на Обществото като цяло , като едно място на което :

Частните съдебни изпълнители могат бързо и лесно:

  • да създадат своя сайт и да намерят своите клиенти ;

  • да публикуват обявите за провежданите продажби .

Гражданите могат бързо и лесно да намерят информация за :

  • всеки един частен съдебен изпълнител ;

  • продажбите провеждани от частните съдебни изпълнители, начините и условията за участие в тях ;

  • реда, начина и условията за започване и провеждане на изпълнителен процес .

Защо портал ?

Информацията в Мрежата е разпиляна. Основна част от потребителския трафик се насочва към Интернет порталите.

Порталите систематизират Интернет ресурсите, като ги подреждат в категории или организират търсене по ключови думи и специфични критерии.

SadebenIzpalnitel.com e първият и единственият портал на частните съдебни изпълнители в България.Той служи като виртуална кантора на всеки частен съдебен изпълнители спестявайки му ценно време, нерви и средства.

Чрез SadebenIzpalnitel.com потребителите намират всички частни съдебни изпълнители и информация за извършваните от тях продажби на едно място, вместо да губят ценно време и комфорт, обикаляйки, преглеждайки и четей- ки стотици други медии.

Чрез SadebenIzpalnitel.com частните съдебни изпълнители публикуват безпла- тно обявите за извършваните от тях продажби, докато в същото време рек- ламата в други - печатни и елекронни медии е изключително скъпа .

Защо SadebenIzpalnitel.com ?

Sadebenizpalnitel.com се различава от сайтовете за всякакъв вид други обяви

Ползвайки sadebenizpalnitel.com  потребителите са наясно, че обявените про- дажби се провеждат от съдебни изпълнители .

Този специализиран вид на търсене и предлагане пести много време, неясто- ти и недоразумения и е много по-удобен и ефективен .

Към обявите могат да бъдат добавяни снимки или скици,чрез които човек до- бива по-добра представа за продаваните вещи и имоти.

Актуалността на обявите за продажбите е също много важно предимство.

В портала обявите се публикуват и актуализират от самите частни съдебни изпълнители, и ако след изтичането на обявения в нея срок подалият обява- та частен съдебен изпълнител не е потвърдил нейната валидност, обявата преминава в режим архив и вече не е в общата база данни. Съдебният изпъл- нител може да избере да я актуализира, редактира или изтрие.

Постепенно SadebenIzpalnitel.com се превръща в символ на новото начало на изпълнителния процес. Висококачествен, бърз, достъпен и ефективен .

 

Постоянно развитие

Sadebenizpalnitel.com обогатява постоянно функциите и услугите,които пред- лага, с което повишава интереса на новите и настоящи потребители.

Електронен-Брокер

Всички потребителите, които се интересуват от продажбите осъществявани от съдебните изпълнители могат да се регистрират и да ползват услугата Елекронен-брокер.

Вместо потребителят да проверява всеки ден дали няма нова обява за интересуващите го вещи и имоти, които да отговарят на неговите критерии, той може да зададе на Елекронен-Брокер всички свои критерии.

В момента, в който някой съдебен изпълнител въведе такава обява в базата данни,то Електронен-брокер ще изпрати автоматично писмо до потребителя, уведомявайки го, че има такава продажба .
 

Реклама в SadebenIzpalnitel.com

Вашето мнение ? За контакт

 
 
.

.
 
 
Развлечение
 
 
Правни услуги
 
 
Юли Ве ЕООД 
 
 
 
 
Уеб дизайн
 
 
 
 
Интересно
 
 
Любопитно
 
 
Данъци
 
 
Мебели за Вас
 

 За SadebenIzpalnitel.com | Вземи своя сайт сега | Регистрация на съдебни изпълнители | Реклама | Елекронен брокер | Контакти с нас

 
Място за вашата реклама
Място за вашата реклама
Място за вашата реклама
Място за вашата реклама
 

Дизайн и поддръжка :  Петър Богданов  и  www.vsi4ko.net  . © 2006. Всички права запазени

към върха на страницата